#AKADEMIA CZYSTEGO POWIETRZA 2023 – 3. webinar 16 marca 2023 r.  o godz. 10:00

#AKADEMIA CZYSTEGO POWIETRZA 2023
16 marca 2023 r. godz. 10.00
ZAPROSZENIE
na 3. webinar
dla Beneficjentów programu „Czyste Powietrze”
3. webinar skierowany jest w szczególności do Beneficjentów programu – właścicieli domów jednorodzinnych i właścicieli lokali w tych budynkach z wydzieloną księgą wieczystą, którzy potrzebują ocieplić swój dom i wymienić źródło ciepła na bardziej efektywne.
Obecne spotkanie szkoleniowe będzie dotyczyło w pierwszej kolejności zasad dofinansowania z prefinansowaniem, jako dopełnienie informacji z poprzedniego 2. webinaru,
na którym omówiono podstawowy wniosek o dofinansowanie.
Druga część szkolenia poświęcona zostanie rozliczeniu przedsięwzięcia (wniosek o płatność: dotacja, dotacja z prefinansowaniem oraz potrzebne załączniki).

Link do formularza zgłoszeniowego na szkolenie, które będzie realizowane na platformie YouTube:
https://forms.office.com/e/gwu3yus9wT

Scroll to Top