Komunikat o tymczasowym braku technicznej możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „CZYSTE POWIETRZE” przez serwis „gov.pl” w związku z awarią GWD

Informujemy, że obecnie nie ma technicznej możliwości składania oraz aktualizacji wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” przez serwis „gov.pl” w związku z awarią Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) obsługującego składanie tych wniosków. Awaria dotyczy tylko serwisu „gov.pl”. Wnioski nadal można składać przez Portal Beneficjenta, tj. aplikację internetową znajdującą się na stronie internetowej właściwego …

Komunikat o tymczasowym braku technicznej możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „CZYSTE POWIETRZE” przez serwis „gov.pl” w związku z awarią GWD Więcej »