bar

Suma wszystkich źródeł ciepła

100%

Pompy ciepła powietrzne

17.34%

Pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody

3.58%

Kotły gazowe kondensacyjne

41.64%

Kotły olejowe

0.14%

Kotły na biomasę

20.72%

Kotły węglowe – wycofane od 01 stycznia 2022 r.

14.29%

Systemy ogrzewania elektrycznego

1.67%

Węzły cieplne

0.32%
Suma wszystkich źródeł ciepła100%
Pompy ciepła powietrzne 17.64%
Pompy ciepła gruntowe3.58%
Kotły gazowe kondensacyjne 41.64%
Kotły olejowe 0.14%
Kotły na biomasę20.72%
Kotły węglowe14.29%
Systemy ogrzewania elektrycznego 1.67%
Węzły cieplne0.32%
Scroll to Top