[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”1749″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][wecodewp_widgets_widgetbutton btn=”url:http%3A%2F%2Fczystepowietrze.gov.pl%2Fkomunikat-dla-wojtow-burmistrzow-prezydentow-miast%2F|title:Komunikat%20dla%20w%C3%B3jt%C3%B3w%2C%20burmistrz%C3%B3w%2C%20prezydent%C3%B3w%20miast%20w%20sprawie%20obowi%C4%85zku%20wydawania%20za%C5%9Bwiadcze%C5%84%20o%20dochodach%20na%20potrzeby%20Programu%20Czyste%20Powietrze%20z%20dnia%2018.09.2020r.||” align=”text-md-left”][wecodewp_widgets_widgetbutton btn=”url:http%3A%2F%2Fczystepowietrze.gov.pl%2Fkomunikat-uruchomienie-infolinii-i-nr-zaswiadczen-gmina_%2F|title:Komunikat%20dla%20gmin%20w%20zwi%C4%85zku%20z%20uruchomieniem%20drugiej%20cz%C4%99%C5%9Bci%20Programu%20Czyste%20Powietrze%20z%20dnia%2022.10.2020r.||” align=”text-md-left”][wecodewp_widgets_widgetbutton btn=”url:https%3A%2F%2Fdziennikustaw.gov.pl%2FDU%2F2020%2F1713|title:Rozporz%C4%85dzenie%20Ministra%20Klimatu%20z%20dnia%202%20pa%C5%BAdziernika%202020%20r.%20w%20sprawie%20okre%C5%9Blenia%20wzoru%20%C5%BC%C4%85dania%20wydania%20za%C5%9Bwiadczenia%20o%20wysoko%C5%9Bci%20przeci%C4%99tnego%20miesi%C4%99cznego%20dochodu%20przypadaj%C4%85cego%20na%20jednego%20cz%C5%82onka%20gospodarstwa%20domowego%20osoby%20fizycznej%20oraz%20wzoru%20tego%20za%C5%9Bwiadczenia||” align=”text-md-left”][wecodewp_widgets_widgetbutton btn=”url:https%3A%2F%2Fisap.sejm.gov.pl%2Fisap.nsf%2Fdownload.xsp%2FWDU20200001565%2FO%2FD20201565.pdf%20|title:USTAWA%20z%20dnia%2014%20sierpnia%202020%20r.%20o%20zmianie%20ustawy%20o%20biokomponentach%20i%20biopaliwach%20ciek%C5%82ych%20oraz%20niekt%C3%B3rych%20innych%20ustaw%2C%20kt%C3%B3ra%20wesz%C5%82a%20w%20%C5%BCycie%20z%20dniem%201%20pa%C5%BAdziernika%202020%20r.||” align=”text-md-left”][wecodewp_widgets_widgetbutton btn=”url:http%3A%2F%2Fczystepowietrze.gov.pl%2Fwzor-porozumienia-zawieranego-przez-gminy-z-wfosigw-w-sprawie-realizacji-programu-czyste-powietrze%2F|title:Wz%C3%B3r%20porozumienia%20zawieranego%20przez%20gminy%20z%20wfo%C5%9Bigw%20w%20sprawie%20realizacji%20Programu%20Czyste%20Powietrze||” align=”text-md-left”][wecodewp_widgets_widgetbutton btn=”url:http%3A%2F%2Fczystepowietrze.gov.pl%2F1800-2%2F|title:Komunikat%20Narodowego%20Funduszu%20Ochrony%20%C5%9Arodowiska%20i%20Gospodarki%20Wodnej%20%20dla%20gmin%20w%20sprawie%20corocznej%20przerwy%20w%20wydawaniu%20za%C5%9Bwiadczenia%20o%20dochodach%20dla%20os%C3%B3b%20fizycznych%2C%20o%20kt%C3%B3rym%20mowa%20w%20rozporz%C4%85dzeniu%20Ministra%20Klimatu%20z%20dnia%202%20pa%C5%BAdziernika%202020%20r.%20w%20sprawie%20okre%C5%9Blenia%20wzoru%20%C5%BC%C4%85dania%20wydania%20za%C5%9Bwiadczenia%20o%20wysoko%C5%9Bci%20przeci%C4%99tnego%20miesi%C4%99cznego%20dochodu%20przypadaj%C4%85cego%20na%20jednego%20cz%C5%82onka%20gospodarstwa%20domowego%20osoby%20fizycznej%20oraz%20wzoru%20tego%20za%C5%9Bwiadczenia%20(Dz.%20U.%20poz.%201713)%2C%20%20w%20kt%C3%B3rych%20gospodarstwie%20domowym%20pozyskiwane%20s%C4%85%20dochody%20z%20gospodarstwa%20rolnego%2C%20w%20terminie%20od%201%20sierpnia%20jednak%20nie%20d%C5%82u%C5%BCej%20ni%C5%BC%20do%2023%20wrze%C5%9Bnia%20ka%C5%BCdego%20roku.||” align=”text-md-left”][wecodewp_widgets_widgetbutton btn=”url:http%3A%2F%2Fczystepowietrze.gov.pl%2Fzyski-dla-gmin-w-programie-czyste-powietrze-pakiet-korzysci-przy-podpisanym-porozumieniu-z-wfosigw%2F|title:Zyski%20dla%20gmin%20w%20programie%20%E2%80%9ECzyste%20Powietrze%E2%80%9D%20%E2%80%93%20pakiet%20korzy%C5%9Bci%20przy%20podpisanym%20porozumieniu%20z%20wfo%C5%9Bigw||” align=”text-md-left”][/vc_column][/vc_row]

Przewiń do góry