Dla gmin

KOMUNIKAT

z dnia 11.07.2023 r.

w sprawie nowych korzystnych warunków współpracy dla GMIN w programie „Czyste Powietrze”

Gminy, które dotychczas nie podpisały POROZUMIENIA o współpracy w ramach programu „Czyste Powietrze” mogą już zgłaszać chęć udziału w Programie!

Otwieramy kolejny nabór dla samorządów, które dotychczas nie skorzystały z takiej możliwości i nie dołączyły do programu „Czyste Powietrze”. Nowe środki finansowe czekają bowiem nie tylko na 86 proc. polskich gmin, które już uczestniczą w programie, lecz także na kolejne gminy, które zgłoszą akces do programu po raz pierwszy.

Program „Czyste Powietrze” oferuje bezzwrotne dofinansowanie właścicielom budynków jednorodzinnych na wymianę źródła ciepła i kompleksową termomodernizację budynków, co przekłada się na mniejsze zapotrzebowanie budynku na ciepło, a co za tym idzie niższe comiesięczne rachunki. Obecne warunki programu pozwalają na uzyskanie nawet do 136 200 zł dofinansowania w formie dotacji.

Docieplony dom z efektywnym źródłem ciepła przekłada się na wiele korzyści, w tym wymiernych
w postaci niższych rachunków za ogrzanie domu.


Program „Czyste Powietrze” stale się rozwija, także poprzez uproszczenie procesu aplikowania o środki finansowe jak i rozliczenia zrealizowanej inwestycji.

Gminy mają realny wpływ na poprawę jakości powietrza na swoim terenie.

Dokumenty do pobrania z 2023 r.

Nowy wzór Porozumienia

Nowy wzór aneksu do Porozumienia

Szkolenia programu „Ciepłe Mieszkanie”
Zobacz więcej

Komunikaty

Komunikat w sprawie rankingu najbardziej aktywnych gmin oraz możliwości dodatkowego finansowania na wsparcie realizacji Programu „Czyste Powietrze” z dnia 27.04.2023 r.

Komunikat w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, uzyskujących dochody z gospodarstwa rolnego

Komunikat w sprawie finansowania działalności gminnych punktów konsultacyjno-informacyjnych z dnia 20.04.2023 r.

Komunikat dotyczący przedłużenia terminu na zawarcie porozumienia lub aneksu na nowych zasadach do dnia 31.12.2022 r.

Informacja dla gmin o konieczności nadawania unikatowych numerów

Komunikat dla gmin w związku z uruchomieniem drugiej części programu Czyste Powietrze z dnia 22.10.2020 r.

Komunikat dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w sprawie obowiązku wydawania zaświadczeń o dochodach na potrzeby programu „Czyste Powietrze” z dnia 18.09.2020 r.

Podstawy prawne

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2.10.2020 r. ws. określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia

Ustawa z dnia 14.08.2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Do pobrania

Załączniki do dokumentów z 2023 r.

Zał. 1 do Wzór rejestru prowadzonego przez wfośigw

Zał. 2 Wzór wniosku o wypłatę środków dla gmin

Zał. nr 1 do wniosku o wypłatę środków-koszty osobowe

Zał. nr 1 do wniosku o wypłatę środków-zestawienie dok. finansowych

Zał. 3 Sprawozdanie kwartalne

Zał. 4 Wymagania i koszty kwalifikowane punktu

Zał. 5 do Porozumienia oświadczenie gminy dot. VAT

Zał. 6 do Porozumienia oznakowania KPO

Wzór Porozumienia z 2022 r. – dokumentacja archiwalna

Poniżej znajdują się wzory porozumień zawieranych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej z gminami. Ich treść jest jednolita dla wszystkich zawierających, nie podlega negocjacjom i zmianom po stronie gmin.

Wzór porozumienia zawieranego przez gminy z wfośigw w sprawie realizacji programu „Czyste Powietrze”_ nowy wzór 2022

Wzór porozumienia ANEKS – zawieranego przez gminy z wfośigw w sprawie realizacji programu „Czyste Powietrze” – obejmującego nowe zachęty dla gmin_nowy wzór 2022

Scroll to Top