„Czyste powietrze
to wyzwanie cywilizacyjne, miara tego, czy Polska jest naprawdę dojrzałym krajem”

Expose Premiera Mateusza Morawieckiego


Notice: Undefined index: counters in D:\home\site\wwwroot\wp-content\themes\czyste_powietrze\vc-widgets\WidgetContentWithPhoto\WidgetContentWithPhoto.class.php on line 267

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\home\site\wwwroot\wp-content\themes\czyste_powietrze\vc-widgets\WidgetContentWithPhoto\WidgetContentWithPhoto.class.php on line 267

Skoordynowane działania

Problem smogu w Polsce występuje co najmniej od kilkudziesięciu lat. Jakość powietrza wpływa na nas wszystkich. Jednocześnie to każdy z nas ma możliwość poprawy obecnego stanu rzeczy. Każde działanie w celu wyeliminowania smogu jest cenne i ważne. W ramach Programu Czyste powietrze realizowany jest szereg działań, wspierających walkę z zanieczyszczeniem powietrza.

ZONE

Zintegrowany System Wsparcia Polityk i Programów Ograniczenia Niskiej Emisji.

Głównym celem ZONE jest rozwój opracowanego i przetestowanego narzędzia w postaci elektronicznego systemu inwentaryzacji budynków. System zawiera dane na temat izolacji termicznej, sposobu ocieplenia i emisji zanieczyszczeń przez dany budynek. Na obecnym etapie rozwoju projektu zbierana jest, jak największa liczba danych, w celu wykorzystania ich do planowania optymalnych działań, które poprawią jakość powietrza w Polsce.

zone.gov.pl

ZONEapp

Aplikacja mobilna do zbierania informacji o budynkach.

Aplikacja przeznaczona jest dla pracowników gmin prowadzących działania ewidencyjne budynków. Jest ona bezpłatna i umożliwia zebranie danych o izolacji termicznej, sposobie ocieplenia i emisji zanieczyszczeń przez dany budynek. Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych na podstawie której będą mogły zostać zaplanowane działania na rzecz poprawy jakości powietrza w całej Polsce.

 

 

 

Laboratorium Skawina

Pierwsze działania pilotażowe mające na celu zbieranie danych o budynkach w Polsce zrealizowane zostały w gminie Skawina.

Na podstawie zebranych informacji z przeprowadzonych ankiet i wywiadów został przygotowany prototyp formularza i pierwsza baza danych mające na celu usprawnienie procesu termomodernizacji budynków.

Dzięki pracom zrealizowanym w Skawinie poczyniony został pierwszy krok na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce.

Strona gminy Skawina

ESA

Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Szkoły, biorące udział w projekcie „ESA”, zostały wyposażone w mierniki, pokazujące informacje o jakości powietrza. Dane zbierane przez urzadzenia są udostępniane przez Internet oraz prezentowane na wyświetlaczach w szkole, co umożliwia uczniom, nauczycielom i społeczności lokalnej bieżące monitorowanie jakości powietrza oraz adekwatne zaplanowanie aktywności.

Strona projektu ESA

15 kroków do głębszych oddechów

W ramach Programu Czyste Powietrze planowanych jest 15 działań realizowanych przez wiele podmiotów administracji publicznej, których skoordynowana współpraca ma na celu osiągnięcie  wspólnego celu: poprawy jakości powietrza w Polsce.

Nasz plan

Skąd w Polsce smog?

Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w Polsce są spaliny emitowane przez kotły i piece na paliwa stałe w gospodarstwach domowych.

Aktualności

15 mln zł na poprawę…

15 mln zł na poprawę jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż w woj. dolnośląskim

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych to…

Współpraca NFOŚiGW oraz ARiMR na…

Współpraca NFOŚiGW oraz ARiMR na rzecz czystego powietrza

Wspólne działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce to cel podpisanego dzisiaj (7 maja) porozumienia między Narodowym Funduszem Ochrony…

Pszczyna objęta kolejnym antysmogowym pilotażem…

Pszczyna objęta kolejnym antysmogowym pilotażem NFOŚiGW

W Pszczynie na Śląsku, jako jednej z najbardziej zanieczyszczonych gmin w Polsce, od 16 kwietnia br. realizowany będzie kolejny –…

Czy wiesz, że...?

Nawet 30% oszczędności na opale można uzyskać wymieniając stary piec na nowoczesny.  

Piec retortowy zmniejsza emisję rakotwórczego benzo(a)pirenu o 35% w stosunku do pieca pozaklasowego.

1 stary piec jest jak 3,5 mln papierosów – emitują tyle samo substancji rakotwórczych w 1 dzień.

W Polsce zanieczyszczenie powietrza powoduje koszty w wysokości od 6% do 13%  PKB – zależnie od przyjętej metodologii. Dla porównania, roczny budżet programu 500+ to niewiele ponad 1% PKB.

W Polsce niska emisja, a więc spalanie słabej jakości węgla w wysokoemisyjnych piecach powoduje przedwczesną śmierć 19 000 osób rocznie.

Wg Światowej Organizacji Zdrowia zanieczyszczenie powietrza jest 4 wśród 10 największych zagrożeń zdrowotnych na świecie. Większymi zagrożeniami są tylko zła dieta, palenie tytoniu i wysokie ciśnienie tętnicze.

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że zanieczyszczenia atmosfery co roku powodują śmierć 5 tyś. dzieci w Europie poniżej 4 roku życia.

Aż 36 z 50 miast o największym stężeniu zanieczyszczeń powietrza w Unii Europejskiej leży w Polsce.