NFOŚIGW bierze udział w realizacji inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Nazwa inwestycji: B1.1.2. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych”
Cel inwestycji: Zmniejszenie negatywnego wpływu, jakie gospodarstwa domowe wywierają na środowisko poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych i upowszechnianie niskoemisyjnych źródeł energii.
Krótka charakterystyka celu inwestycji: Program Priorytetowy Czyste Powietrze skierowany jest do osób fizycznych. Program ma na celu poprawę efektywności energetycznej poprzez dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, jak również poprawę jakości powietrza oraz zmniejszeni emisji gazów cieplarnianych. Szczegóły dotyczące Programu znajdują się na stronie:www.czystepowietrze.gov.pl
Korzyści z inwestycji:
– Zwiększenie efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych
– Niższe rachunki za energię elektryczną oraz ciepło
– Upowszechnianie źródeł OZE
– Czystsze powietrze
– Poprawa zdrowia publicznego
Harmonogram: Nabór realizowany w trybie ciągłym.
Pula środków: 3 100 mln EURO
Ostateczny Odbiorca Wsparcia: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Projekt w liczbach:
– Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych – 791 200 szt. do II kwartału 2026 r.
– Termomodernizacja i instalacja OZE w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych – 584 800 szt. do II kwartału 2026 r.

Przewiń do góry