Już wkrótce ogłoszenie konkursu na OPERATORÓW w programie priorytetowym „Czyste Powietrze” w ramach pilotażu w województwie małopolskim.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował kolejny etap wsparcia dla najuboższych w realizacji przedsięwzięć w ramach programu „Czyste Powietrze”, w postaci nowego programu priorytetowego „Operatorzy w programie „Czyste Powietrze” – pilotaż w województwie małopolskim”.

Niniejszy Program udostępniony na stronie internetowej czystepowietrze.gov.pl: Program priorytetowy – pilotaż w województwie małopolskim – Program Czyste Powietrze służy uruchomieniu wsparcia w realizacji przedsięwzięć w ramach programu „Czyste Powietrze” dla gospodarstw domowych o najniższych dochodach. Wsparcie skierowane będzie do tych, którzy potrzebują pomocy w celu aktywizacji działań poprzez pozyskanie niezbędnych informacji o Programie, skompletowania koniecznej dokumentacji, wypełnienia wniosku o dofinansowanie, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych oraz rozliczenia dotacji.

Zadaniem operatorów będzie prowadzenie „za rękę” potencjalnych beneficjentów podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania programu „Czyste Powietrze”. Pierwszym elementem tych działań będzie identyfikacja potencjalnych beneficjentów oraz przekonanie ich o niezbędności podjęcia decyzji o termomodernizacji budynku mieszkalnego, czy wymianie nieefektywnego źródła ciepła, a następnie przeprowadzenie odbiorcy wsparcia (beneficjenta Części 2) lub 3) programu „Czyste Powietrze”) przez cały proces realizacji przedsięwzięcia: począwszy od wnioskowania o dotację, pomoc w realizacji inwestycji, w tym wykonaniu audytu energetycznego i prac z niego wynikających, aż do całkowitego rozliczenia dotacji.

Celem pilotażu w województwie małopolskim jest wypracowanie najlepszych rozwiązań udzielenia dodatkowego wsparcia dla najuboższych beneficjentów programu „Czyste Powietrze”. Pilotaż w woj. małopolskim będzie realizowany według wariantu zakładającego połączenia potencjału punktów konsultacyjno-informacyjnych Programu w gminach oraz wyboru operatorów w trybie konkursowym na podstawie programu priorytetowego NFOŚiGW. Na podstawie wyników przeprowadzonego pilotażu w Małopolsce oraz pilotażu w woj. warmińsko-mazurskim (nad którym obecnie trwają prace w NFOŚiGW), wypracowane zostaną zasady działania i finansowania operatorów, które będą mogły w przyszłości zostać zaimplementowane w programie ogólnopolskim realizowanym na terenie całego kraju.

Program pilotażowy został wypracowany we współpracy z przedstawicielami Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, WFOŚiGW w Krakowie oraz ekspertami Banku Światowego

Ogłoszenie konkursu  dla OPERATORÓW w Małopolsce wkrótce!

Scroll to Top