Kredyt z rządową dotacją z programu „Czyste Powietrze” już dostępny w BOŚ

Bank Ochrony Środowiska uruchomił możliwość składania wniosków o rządową dotację w ramach programu „Czyste Powietrze” i powiązany z nią Kredyt Czyste Powietrze.

Preferencyjna oferta skierowana jest do właścicieli domów jednorodzinnych zainteresowanych m.in. wymianą pieca, zakupem pompy ciepła, stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji paneli fotowoltaicznych czy ociepleniem budynku. Włączenie banków do programu „Czyste Powietrze” ma na celu zwiększenie dostępności środków pozwalających na skuteczną poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji szkodliwych związków i substancji, które emitują niskosprawne (wysokoemisyjne) źródła ciepła znajdujące się w wielu domach jednorodzinnych. BOŚ jest jednym z dwóch banków, które jako pierwsze udostępniły tę ofertę swoim klientom.

Maksymalna wartość dotacji z programu „Czyste Powietrze” wynosi 37 000 zł (podwyższony poziom dofinansowania). Uzyskanie rządowego wsparcia, o które można się starać w ramach tzw. ścieżki bankowej, jest możliwe przy jednoczesnym zaciągnięciu preferencyjnego kredytu. Maksymalna kwota kredytu, o jaką można wnioskować, to z kolei 100 000 PLN. Można go spłacać nie dłużej niż 12 lat.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 6,11%. Bank nie wymaga wkładu własnego, a dodatkowo kredyt objęty jest gwarancją BGK. Takie połącznie obu produktów finansowych – dotacji i kredytu – sprawia, że w praktyce koszt kredytu może być w dużej części spłacony dzięki rządowemu dofinansowaniu.

– Program „Czyste Powietrze” to ważna inicjatywa, mająca na celu przyspieszenie termomodernizacji domów jednorodzinnych, w szczególności wymianę nieefektywnych i szkodliwych dla środowiska źródeł ciepła. Jestem przekonany, że zaangażowanie sektora bankowego przyczyni się do znacznego podniesienia efektywności tego programu, dzięki powszechnej dostępności oddziałów oraz fachowej pomocy doradców. Udział w tym przedsięwzięciu jest dla BOŚ czymś naturalnym, zgodnym z naszą misją skutecznego wspierania zielonej transformacji. Cieszę się, że BOŚ spełnił wszystkie warunki przystąpienia do programu i już teraz jest w pełni gotowy do realizacji programu. Dzięki temu nasi klienci mogą jako jedni z pierwszych w Polsce ubiegać się o rządową dotację i powiązany z nią preferencyjny kredyt – powiedział Wojciech Hann, prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Sam proces ubiegania się o kredyt i dotację został uproszczony do niezbędnego minimum. Wnioski można złożyć w dowolnym oddziale BOŚ. Jego pracownicy pomogą w ich wypełnieniu, a wniosek o dotację wyślą w imieniu klienta do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw).

– Zaangażowanie BOŚ w program „Czyste Powietrze” to kolejny krok wzmacniający naszą pozycję w obszarze zielonych finansów. Jest to kierunek, w którym dalej zdecydowanie chcemy się rozwijać i poszerzać kompetencje, szczególnie w dobie wielkich przekształceń gospodarczych dążących do budowania neutralności klimatycznej Polski. Działając zgodnie z nową strategią banku, czynnie wspieramy te procesy, a także chcemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem z naszymi klientami oraz partnerami – dodała Marzena Koczut, wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Łączna pula środków, w ramach której banki będą przekazywać do wfośigw wnioski o dotacje w formie częściowych spłat kapitału kredytu bankowego w latach 2021-2022, wynosi do 1,5 mld zł.

– Cieszę się, że Bank Ochrony Środowiska dołączył do programu „Czyste Powietrze”, który jest największym i najważniejszym projektem w Polsce, służącym skutecznej poprawie jakości powietrza oraz zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń powodujących występowanie zjawiska smogu. Jestem przekonany, że ścieżka bankowa w „Czystym Powietrzu” otwiera drzwi do dofinansowania wymiany tzw. kopciuchów i termomodernizacji domów kolejnym świadomym Polakom, którym zależy nie tylko na oszczędnościach w domowym budżecie i polepszeniu komfortu życia, ale także na poprawie jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy na co dzień – powiedział Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W programie „Czyste Powietrze” dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację przewidziano dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Program jest wdrażany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, we współpracy z szesnastoma wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Więcej informacji na stronach: www.czystepowietrze.gov.pl oraz www.bosbank.pl.

______________________________

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 6,11%, przy założeniu, że całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 29 500,00 zł, całkowita kwota do zapłaty to 35 033,84 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 5,24%, które składa się z aktualnej stopy bazowej WIBOR 6 M (z dnia 01.07.2021 r. równej 0,25%), powiększonej o marżę 4,99 p. p., całkowity koszt kredytu wynosi 5 533,84 zł (w tym: prowizja kredytowana w wysokości 2,00%, tj. 590,00 zł, oraz odsetki w wysokości 4 943,84 zł), kredyt spłacany w 71 równych ratach w wysokości 478,39 zł, ostatnia rata korygująca w wysokości 478,15 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.07.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczna wysokość raty i ewentualne, wymagane zabezpieczenia uzależnione są od indywidualnej oceny kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Powyższe wyliczenie ma charakter szacunkowy i nie uwzględnia ewentualnych kosztów dodatkowych związanych z wcześniejszą spłatą pożyczek i kredytów udzielonych przez inne instytucje finansowe.

Szczegółowe informacje o „Kredycie Czyste Powietrze” dostępne są na stronie www.bosbank.pl/czyste-powietrze oraz w placówkach banku.

Informacja nie uwzględnia kosztów prowadzenia obowiązkowego ROR w wysokości 6 zł miesięcznie. Opłata za ROR nie jest pobierana, jeżeli na ROR wpływa co miesiąc co najmniej 1 tys. zł. Źródło: https://www.bosbank.pl/informacje-korporacyjne/centrum-prasowe/serwis-prasowy/informacje-prasowe/kredyt-z-rzadowa-dotacja-z-programu-czyste-powietrze-juz-dostepny-w-bos

Scroll to Top