Wsparcie dla domów jednorodzinnych osób ubogich energetycznie

Widzimy problem braku lub niewłaściwej termomodernizacji budynków mieszkalnych jako jednej z głównych przyczyn fatalnej jakości powietrza w Polsce.

Z raportu Instytutu Badań Strukturalnych wynika, że 12,2% mieszkańców Polski, czyli 4,6 mln osób, co stanowi ok. 1,3 mln gospodarstw domowych, żyje w ubóstwie energetycznym. Powoduje to, że osoby te nie mają jakichkolwiek szans na zgromadzenie środków materialnych niezbędnych dla przeprowadzenia termomodernizacji ich domostw.

Rozwiązanie zawarliśmy w ustawie o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów  oraz niektórych innych ustaw. Ustawa weszła w życie z dniem 11 lutego 2019 r.

Ustawa wprowadza wsparcie finansowe dla domów jednorodzinnych należących do osób, których nie stać na dobrej jakości kocioł czy też ocieplenie domu lub wymianę stolarki okiennej. Dofinansowaniem zostaną objęte tzw. przedsięwzięcia niskoemisyjne, czyli wymiana wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania na urządzenia spełniające standardy emisji zanieczyszczeń lub podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej przy jednoczesnej termomodernizacji budynku.

Inwestycje te będą mogły być sfinansowane nawet w 100% ze środków publicznych, tj. bez finansowego udziału rodzin ubogich energetycznie.

Ustawa zakłada ścisłą współpracę Rządu i Samorządu w postaci montażu finansowego 70%-30%.

Zakres przedsięwzięcia niskoemisyjnego:

Forma wsparcia:

Dla kogo:

Gdzie złożyć wniosek:

Terminy składania wniosków:

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

pdf Prezentacja STOP SMOG – spotkanie z miastami w MPIT – 13 grudnia 2018 r.

pdf Raport Banku Światowego – Walka ze smogiem: Instrumenty finansowe dla podnoszenia efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych