Premia termomodernizacyjna, premia remontowa, premia kompensacyjna

Fundusz Termomodernizacji i Remontów działa w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Celem Funduszu jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe oraz wypłata rekompensat dla właścicieli budynków mieszkalnych, w których były lokale kwaterunkowe.

Formy pomocy:

W ramach obsługi Funduszu Termomodernizacji i Remontów Bank Gospodarstwa Krajowego podejmuje decyzje o przyznaniu premii oraz po spełnieniu warunków do jej wypłaty, dokonuje przekazania premii.

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Fundusz Termomodernizacji i Remontów