Program Czyste Powietrze NFOŚiGW

19 września 2018 r. NFOŚiGW oraz WFOŚiGW uruchomiły ogólnopolski program poprawy jakości powietrza.

Zakres programu:

Forma wsparcia:

Dla kogo:

Gdzie złożyć wniosek:

Terminy składania wniosków:

Informacje o programie Czyste Powietrze

Dane kontaktowe do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej