Plan wdrożenia projektu czyste powietrze: I

2018 – 2019

program operacyjny Czyste Powietrze
w perspektywie budżetowej UE 2021-2027

Pilotaż, pierwszy punkt