Plan wdrożenia projektu czyste powietrze: II

2018 – 2021

program operacyjny Czyste Powietrze
w perspektywie budżetowej UE 2021-2027

Pilotaż, drugi punkt