Normy jakościowe dla paliw stałych

Utworzenie w narodowym centrum badań i rozwoju sektorowego programu, którego celem będzie wsparcie rozwoju technologii nisko-emisyjnych w szczególności zorientowanych na poprawę jakości powietrza.