Mechanizmy zachęt dla transportu niskoemisyjnego

Zakres projektu obejmuje wykonanie dwóch odwiertów geotermalnych na ternie działki nr 4/102 i wykonanie dwóch odwiertów geotermalnych na terenie działki nr 34 lub 4/28 w obrębie 5 miasta Stargard (łącznie 4 odwiertów geotermalnych o łącznej mocy nominalnej instalacji 12 MW); ułożenie połączeń technologicznych. Ponadto zrealizowana zostanie rozbudowa instalacji technologicznych (wymienniki ciepła i inne urządzenia ciepłowni geotermalnej). Planowane przedsięwzięcie stanowi rozbudowę istniejącej geotermii w Stargardzie przy ul. Cieplnej 5a składającej się z dwóch otworów geotermalnych GT-1 (chłonnego) i GT-2 (wydobywczego) o kolejne otwory GT 4, 5, 6, 7 (obecnie w trakcie budowy jest otwór GT-3). Jedynym odbiorcą energii cieplnej pozyskiwanej z wód termalnych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zaopatrujące miasto Stargard w energię cieplną i ciepłą wodę użytkową. Przedsięwzięcie przewiduje wykonanie odwiertów kierunkowych wraz z zastosowaniem pomp o podwyższonych parametrach. Rozwiązanie to eliminuje ryzyko związane z możliwością mieszania się wody wydobywanej i zatłaczanej, które mogłoby wystąpić przy wierceniu pionowym. Przyjęte rozwiązanie jest powszechnie stosowaną i sprawdzoną technologią odwiertów, spełniające jednocześnie obowiązujące polskie i europejskie normy przepisów ochrony środowiska, co zostało określone w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Efektem zrealizowanej inwestycji będzie zmniejszenie zachorowalności na choroby układu krążenia, płuc i nowotwory w związku ze zmniejszeniem zanieczyszczenia środowiska.