Program „Czyste Powietrze” oraz wzmocnienie Komitetu Sterującego