[vc_row full_width=”stretch_row”][vc_column][wecodewp_widgets_widgetcontentwithphoto center_title=”” image_position=”Right” image_size=”30″ bg_side=”783″ links=”%5B%7B%22link%22%3A%22%22%7D%5D”]

STOP SMOG

[/wecodewp_widgets_widgetcontentwithphoto][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row_content”][vc_column][wecodewp_widgets_widgetcardswithdescription title=”Informacje o projekcie” cards=”%5B%7B%22title%22%3A%22Dla%20kogo%3F%22%2C%22number%22%3A%221%22%2C%22content%22%3A%22Dla%20os%C3%B3b%20ubogich%20energetycznie%2C%20kt%C3%B3rzy%20s%C4%85%20w%C5%82a%C5%9Bcicielami%20lub%20wsp%C3%B3%C5%82w%C5%82a%C5%9Bcicielami%20budynk%C3%B3w%20mieszkalnych%20jednorodzinnych%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Zakres%20wsparcia%22%2C%22number%22%3A%222%22%2C%22content%22%3A%22Wymiana%20lub%20likwidacja%20wysokoemisyjnych%20%C5%BAr%C3%B3de%C5%82%20ciep%C5%82a%20na%20niskoemisyjne%2C%20termomodernizacja%20jednorodzinnych%20budynk%C3%B3w%20mieszkalnych%2C%20pod%C5%82%C4%85czenie%20do%20sieci%20ciep%C5%82owniczej%20lub%20gazowej%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Kwota%20dofinansowania%22%2C%22number%22%3A%223%22%2C%22content%22%3A%22ze%20%C5%9Brodk%C3%B3w%20Funduszu%20Termomodernizacji%20i%20Remont%C3%B3w%20do%2070%20%25%20koszt%C3%B3w%20realizacji%20porozumienia%22%7D%5D” bg=”152″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation=”slideInLeft”]Od 1 stycznia 2021 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przejęli od Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii zadania związane z wdrażaniem programu STOP SMOG. Tym samym NFOŚiGW będzie kontynuował współpracę z gminami na mocy dotychczas zawartych Porozumień o współfinansowanie realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Już w marcu br. NFOŚiGW poinformuje o dacie rozpoczęcia kolejnego naboru oraz nowych warunkach udziału w programie STOP SMOG[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][wecodewp_widgets_widgettitle title=”Szczegóły projektu” subtitle=””][vc_column_text]Dla Gmin – Program STOP SMOG – wsparcie dla domów jednorodzinnych osób ubogich energetycznie

Program wspiera wymianę bądź likwidację źródeł ciepła i termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie. Jest on realizowany przez gminy, jednak stroną porozumienia w imieniu gmin może być także powiat, związek międzygminny lub związek metropolitalny w województwie śląskim

Grupa docelowa

Program przeznaczony jest dla osób ubogich energetycznie, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz gmin realizujących przedsięwzięcia niskoemisyjne w budynkach jednorodzinnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Gmina w ramach zaplanowanego przedsięwzięcia może ująć te dwie grupy budynków.

Zakres Programu

Realizacja przedsięwzięć w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych polegający na:

  • wymianie lub likwidacji wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne
  • termomodernizacji
  • podłączeń do sieci ciepłowniczej lub gazowej
  • zapewnieniu budynkom dostępu do energii z instalacji OZE
  • zmniejszeniu zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię dostarczaną na potrzeby ich ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej

Okres realizacji przedsięwzięcia :

-do 3 lat od daty zawarcia porozumienia, w przypadku realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w liczbie nie większej niż 2 % łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy

– do 4 lat od daty zawarcia porozumienia, w przypadku realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w liczbie większej niż 2 % łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy

Forma wsparcia: dotacja

Wnioskodawca: gmina, związek międzygminny, powiat, związek metropolitalny w województwie śląskim

Wysokość dofinansowania:

-dla gmin do 100 tys. mieszkańców do 70% współfinansowania,

-dla gmin powyżej 100 tys. mieszkańców poniżej 70 % współfinansowania,

– średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku, a w przypadku budynku o dwóch lokalach – w jednym lokalu, nie może przekroczyć 53 000 zł.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284, 412 i 2127)
  2. Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia w sprawie wzoru wniosku o zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego (Dz.U z 2020 r. poz. 2440)
  3. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru oświadczenia o środkach własnych i zasobach majątkowych osoby składającej wniosek o zawarcie umowy o realizacje przedsięwzięcia niskoemisyjnego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2447)

Zapraszamy do kontaktu

E-mail: stopsmog@nfosigw.gov.pl[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row_content”][vc_column][wecodewp_widgets_widgetimagesection bg=”693″ bg_type=”image”][/wecodewp_widgets_widgetimagesection][/vc_column][/vc_row]

Scroll to Top