Trwają konsultacje raportu Banku Światowego

Rozpoczęły się konsultacje oceny społeczno-środowiskowej proponowanego przez Bank Światowy Programu dla Wyników (Program-for-Results) w celu poprawy efektywności energetycznej w domach jednorodzinnych w Polsce.

W związku z propozycją wsparcia wysiłków Polski w walce o lepszą jakość powietrza, w szczególności programu „Czyste Powietrze” – realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z wojewódzkimi funduszami – Bank Światowy przygotowuje w ramach Programu dla Wyników ocenę społecznych i środowiskowych aspektów programu „Czyste Powietrze” (link: Konsultacje oceny społeczno-środowiskowej proponowanego Programu dla Wyników (Program-for-Results) w celu poprawy efektywności energetycznej w domach jednorodzinnych w Polsce (worldbank.org) ).

Raport Banku Światowego dostępny jest w formie elektronicznej – link: Draft Environmental and Social Systems Assessment (ESSA) – Poland Energy Efficiency in Single Family Buildings Program – P170131 (worldbank.org).

Zainteresowani przedstawiciele strony społecznej mogą również wziąć udział w wirtualnych konsultacjach raportu, organizowanych przez Bank Światowy 17 grudnia br., kontaktując się wcześniej w tej sprawie z warszawskim biurem Banku Światowego pod adresem email: fkochan@worldbank.org.

Scroll to Top