Uwaga: tzw. „program Czysty Powiat” nie jest inicjatywą wspieraną przez NFOŚiGW

W związku z zapytaniami kierowanymi do NFOŚiGW w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania w ramach tzw. „programu Czysty Powiat”, o którym informacje zamieszczone były na  stronie internetowej https://czystypowiat.pl,  oraz sygnałami mogącymi świadczyć o powiązaniu tego programu z programem priorytetowym „Czyste Powietrze”, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pragnie z całą stanowczością podkreślić, iż ww. „program Czysty Powiat” nie jest programem  realizowanym przez NFOŚiGW, ani w jakikolwiek inny sposób powiązanym z jego działalnością.

Program ten może stanowić próbę oszustwa lub wyłudzenia danych osobowych.

Scroll to Top