Wyniki konkursu – pilotaż w woj. warmińsko-mazurskim

„Operatorzy w programie „Czyste Powietrze” – pilotaż w województwie warmińsko-mazurskim”

Wyniki konkursu

Konkurs dotyczył przedsięwzięć, których celem jest udzielanie bezpośredniej pomocy odbiorcom wsparcia PPCP (beneficjentom podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”) w przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć mających na celu wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe lub termomodernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego.

W ramach konkursu, którego nabór trwał od 04.09.2023 r. do 18.09.2023 r. złożonych zostało 10 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 7 071 400,00 zł.

Pozytywnie oceniono 7 wniosków o dofinansowanie.

Zgodnie z §7 Regulaminu konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w ramach programu priorytetowego Operatorzy w programie „Czyste Powietrze” – pilotaż w województwie warmińsko-mazurskim, na liście rankingowej zamieszczone zostały trzy wnioski z najwyższą liczbą punktów.

Zarząd NFOŚiGW, w dniu 14.11.2023 r. przyjął listę rankingową:

Scroll to Top