Złóż wniosek w banku

ZMIANY PROGRAMU i ponowne uruchomienie oferty bankowej
w programie „Czyste Powietrze”

Od 03 stycznia  2023 r., w związku ze zmianami w programie Czyste Powietrze, banki sukcesywnie będą no nowo uruchamiały ścieżkę bankową.

O ponownym uruchomieniu oferty Kredyt Czyste Powietrze  w kolejnych bankach – będziemy informować na niniejszej stronie, zaś banki na swoich stronach internetowych.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu NFOŚiGW na 2023 r.  alokacja środków z przeznaczeniem na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych udzielanych na przedsięwzięcia realizowane w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” na 2023 r. wynosi 340 mln zł.
Przyznane bankom limity na 2023r. wynoszą 69,4 mln zł.

Bank BOŚ S.A. jako pierwszy wznawia Kredyt Czyste Powietrze po zmianach w programie „Czyste Powietrze”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uprzejmie informuje, że od dnia 20.01.2023 r. Bank Ochrony Środowiska S.A. spełnia warunki do przekazywania wniosków o dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytu bankowego, na nowych obowiązujących od dnia 03.01.2023 r. zasadach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Informacja o wznowieniu przyjmowania wniosków dostępna jest na stronie BOŚ S.A.

BNP Paribas Bank Polska S.A. wznawia Kredyt Czyste Powietrze po zmianach w programie „Czyste Powietrze”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uprzejmie informuje, że od dnia 06.02.2023 r. BNP Paribas Bank Polska S.A. spełnia warunki do przekazywania wniosków o dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytu bankowego, na nowych obowiązujących od dnia 03.01.2023 r. zasadach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Informacja o wznowieniu przyjmowania wniosków dostępna jest na stronie BNP Paribas Bank Polska S.A.

Na stronie czystepowietrze.gov.pl/ aktualizowana jest sukcesywnie lista banków oferujących kredyty i przyjmujących wnioski o dotacje w Programie.

Alior Bank S.A. wznawia Kredyt Czyste Powietrze po zmianach
w programie „Czyste Powietrze”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uprzejmie informuje, że od dnia 14.02.2023 r. Alior Bank S.A. spełnia warunki do przekazywania wniosków o dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytu bankowego, na nowych obowiązujących od dnia 03.01.2023 r. zasadach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Informacja o wznowieniu przyjmowania wniosków dostępna jest na stronie Alior Bank S.A.

Na stronie czystepowietrze.gov.pl/ aktualizowana jest sukcesywnie lista banków oferujących kredyty i przyjmujących wnioski o dotacje w Programie.

Credit Agricole Bank Polska S.A. wznawia Kredyt Czyste Powietrze po zmianach w programie „Czyste Powietrze”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uprzejmie informuje, że od dnia 27.03.2023 r. Credit Agricole Bank Polska S.A. spełnia warunki do przekazywania wniosków o dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytu bankowego, na nowych obowiązujących od dnia 3.01.2023 r. zasadach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Informacja o wznowieniu przyjmowania wniosków dostępna jest na stronie Credit Agricole Bank Polska S.A.

Na stronie czystepowietrze.gov.pl/ aktualizowana jest sukcesywnie lista banków oferujących kredyty i przyjmujących wnioski o dotacje w Programie.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. wraz z bankami spółdzielczymi wznawia Kredyt Czyste Powietrze po zmianach w programie „Czyste Powietrze”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uprzejmie informuje, że od dnia 23.05.2023 r. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. wraz z bankami spółdzielczymi, które przystąpiły do programu  spełnia warunki do przekazywania wniosków o dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytu bankowego, na nowych obowiązujących od dnia 03.01.2023 r. zasadach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Informacja o wznowieniu przyjmowania wniosków dostępna jest na stronie Banku Polskiej Spółdzielczości S.A

Na stronie czystepowietrze.gov.pl/ aktualizowana jest sukcesywnie lista banków oferujących kredyty i przyjmujących wnioski o dotacje w Programie.

O Kredycie Czyste Powietrze

KREDYT CZYSTE POWIETRZE to kredyt przyznawany przez współpracujący bank na realizację inwestycji w ramach programu „Czyste Powietrze”. Dotacja, którą otrzymasz z programu spłaci część kredytu bankowego. Kredyt Czyste Powietrze skierowany jest do Beneficjentów uprawnionych do podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania.

Lista banków uczestniczących w programie jest aktualizowana na stronie czystepowietrze.gov.pl.

Najważniejsze różnice pomiędzy ścieżką zwykłą realizowaną przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a bankową obejmują:

 • okres realizacji
  • wfośigw: 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku
  • bank: 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku
 • rozliczenie wniosku
  • wfośigw: maksymalnie w trzech częściach
  • bank: rozliczenie całości po zakończeniu przedsięwzięcia
 • korekta wniosku:
  • wfośigw: tak
  • bank: nie, możliwość ponownego złożenia wniosku

W ramach wprowadzonych 3 stycznia 2023 roku zmian w Programie umożliwiono również w ścieżce bankowej rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Bank udziela kredytu z własnych środków z przeznaczeniem wyłącznie na:

a) pokrycie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia oraz kosztów podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego od tych kosztów w wysokości nie mniejszej niż 95% kwoty kredytu,
b) pokrycie pozostałych kosztów przedsięwzięcia, które są zgodne z celami Programu i niezbędne do jego realizacji oraz pokrycie podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego od tych kosztów, jednak łącznie w wysokości nie większej niż 5% kwoty kredytu.;

Współpraca banków z wojewódzkimi funduszami

W roku 2023 banki dysponują łącznym limitem środków do 69,4 mln zł, w ramach których przekazywać będą do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wnioski o dotację z przeznaczeniem na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z programem. Zwiększenie wskazanego limitu dokonywane będzie w ramach alokacji środków przewidzianych na ten cel na 2023 r, który wynosi 340 mln zł.

Gwarancja Czyste Powietrze

Ścieżka bankowa w „Czystym Powietrzu” przewiduje też możliwość objęcia kredytów gwarancjami z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji (EFPiG), którym dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). EFPiG finansowany jest przez NFOŚiGW. Dzięki tym gwarancjom, banki kredytujące mogą zaproponować korzystniejsze warunki kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji zgodnych z programem.

Najważniejsze warunki gwarancji:

 • maksymalna kwota gwarancji – 120 000 zł,
 • maksymalna kwota kredytu objętego gwarancją – 150 000 zł,
 • gwarancja do 80% kwoty kredytu pozostającego do spłaty,
 • brak prowizji za udzielenie gwarancji.

Złożenie wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem banku

 1. W oddziale banku, który przystąpił do programu „Czyste Powietrze”, złóż wniosek o Kredyt Czyste Powietrze, a po przyznaniu kredytu – wniosek o dotację z programu „Czyste Powietrze”. Konsultant (pracownik banku) pomoże Ci wypełnić dokumenty.
 2. Po pozytywnej decyzji kredytowej lub warunkowej umowie kredytowej, Twój bank złoży w Twoim imieniu wniosek o dotację do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw).
 3. Twój bank, po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, wypłaci Ci kredyt. Jeśli kredyt jest zabezpieczony gwarancją BGK, to wypłata kredytu nastąpi po podpisaniu umowy dotacji.
 4. W terminie 18 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku o dotację) powinieneś zrealizować inwestycję, a następnie złożyć w wfośigw wniosek o jej rozliczenie.
 5. Wfośigw wypłaci Ci dotację po pozytywnej weryfikacji przedstawionych przez Ciebie dokumentów zakupowych. Środki trafią na rachunek Twojego kredytu, co oznacza, że bank zaksięguje je na poczet spłaty kapitału kredytu.

Lista banków, które uruchomiły Kredyt Czyste Powietrze w latach 2021-2022:

1.Alior Bank  (od 6.07.2021 r.)
2.Bank Ochrony Środowiska  (od 6.07.2021 r.)
3.BNP Paribas Bank Polska (od 27.09.2021 r.)
4.Credit Agricole Bank Polska (od 26.10.2021 r.)
5.Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (od 16.12.2021 r.)
oraz Banki Spółdzielcze z Grupy BPS:
5.1. Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej
5.2. Bank Spółdzielczy Ostrowi Mazowieckiej
5.3. Bank Spółdzielczy w Szczytnie
5.4. Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy
5.5. Bank Spółdzielczy w Limanowej
5.6. Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju
5.7. Bank Spółdzielczy w Namysłowie
5.8. Bank Spółdzielczy w Otwocku
5.9. Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim
5.10. Nadsański Bank Spółdzielczy
5.11. Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju
5.12. Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu
5.13. Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej
5.14. Bank Spółdzielczy w Rykach
5.15. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie
5.16. Bank Spółdzielczy w Pieńsku
5.17. Bank Spółdzielczy w Słomnikach
5.18. Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu
5.19. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
5.20. Bank Spółdzielczy w Łańcucie
5.21. Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim
5.22. Bank Spółdzielczy w Skierniewicach
5.23. Bank Spółdzielczy w Poddębicach
5.24. Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem
5.25. Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim
5.26. Vistula Bank Spółdzielczy
5.27. Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie
5.28. Bank Spółdzielczy w Brodnicy
5.29. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu
5.30. Bank Spółdzielczy w Chojnowie
5.29. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu
5.30. Bank Spółdzielczy w Chojnowie
5.31. Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy

6.SGB-Bank S.A. wraz z Bankami Spółdzielczymi SGB(od 19.01.2022 r.)
6.2. Bank Spółdzielczy w Strzelnie
6.3. Bank Spółdzielczy w Wieleniu
6.4. Bank Spółdzielczy w Radziejowie
6.5. Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim
6.6. Bank Spółdzielczy w Przysusze
6.7 Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu
6.8. Bank Spółdzielczy w Lipnie
6.9. Bank Spółdzielczy w Gnieźnie
6.10. Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim
6.11. Bank Spółdzielczy w Raciążu
6.12. Bank Spółdzielczy w Człuchowie
6.13. Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
6.14. Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu
6.15. Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią
6.16. Bank Spółdzielczy w Lubrańcu
6.17. Bank Spółdzielczy w Kobierzycach
6.18. Bank Spółdzielczy w Ruścu
6.19. Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu
7.Santander Consumer Bank S.A. (od 27.04.2022 r.).

 

Scroll to Top